VIISITEAM® transformeert organisaties zodat ze zich te allen tijden kunnen blijven ontwikkelen in hun competitieve omgeving, vandaag en in de toekomst.

De expertise van onze simplifiers gaat van markt- & klantenonderzoek, strategiebepaling, procesverbeteringen, rendementsverbeteringen, projectmanagement, change management tot milieu & energie. Wij begeleiden zowel publieke entiteiten als kleine, middelgrote en internationale ondernemingen. Onze Belgische organisatie bouwde sinds haar oprichting in 2003 een uitgebreid cross-sectoraal netwerk van klanten op. 


Proces & Organisatie

Gebaseerd op de Lean filosofie werkt VIISITEAM® reeds sinds 2003 aan het optimaliseren van waardeketens en aan rendementsverbetering in bedrijfsprocessen. Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) biedt wetenschappelijk ondersteunde modellen die ook effectief toepasbaar zijn in de praktijk. De IAO-methodologie wordt toegepast om de gerealiseerde resultaten te borgen en de drijfveer voor verdere verbetering te injecteren in het DNA van de organisatie. Meer Info


Milieu & Energie

Gebaseerd op de nulmeting Carbon Footprint werkt VIISITEAM® aan het optimaliseren van de afvalstroom en het energieverbruik in bedrijfsprocessen. De unieke combinatie tussen vereenvoudigen van producten, processen en organisaties, kortom maximaliseren van het rendement en het minimaliseren van de Carbon Footprint geeft ongezien duurzame resultaten. Meer Info


Strategie

Met VIISITEAM® Strategie ondersteunen wij uw organisatie bij het opstellen van gefundeerde en toepasbare groeistrategieën. Dit laat u toe de markt grondig te verstaan, een sterke visie en missie te bepalen en te focussen op de juiste doelgroepen. Door het aanreiken van tools die eenvoudig bruikbaar zijn binnen uw organisatie slaan wij er steeds in innovatieve marketing- en groeistrategieën uit te werken. Meer Info


Academy

De VIISITEAM® academy verzorgt permanente kennisontwikkeling. Daartoe worden actieve contacten onderhouden met hogescholen, experten, research- & kenniscentra. Uiteraard is dit eveneens de kennis-pool voor de VIISITEAM® simplifiers. Maar de VIISITEAM® academy is er ook voor u, met vorming op maat van uw behoefte. Meer Info


IMG_0112.jpeg

HOE WERKEN WIJ

No-nonsense, wij gaan met u en uw medewerkers op de werkvloer of het terrein om samen te kijken waar en hoe het eenvoudiger kan.

shutterstock_526166827.jpg

VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking zodat wij samen kunnen kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het vereenvoudigen van uw processen en organisatie.Trusted by


Populaire trefwoorden

Lean, Innovatieve Arbeidsorganisatie, Vereenvoudigen, Processen, Organisatie, Lean Manufacturing, Six Sigma, 5S, Lean Startup, Productieproces, Bedrijfsproces, Value Stream Mapping, Kwaliteitsmanagement, Project Management, Quick Response Manufacturing, QRM, Innovatie, Change Management, Human behaviour, Belbin, Veranderingsmanagement, Borging, Advies, Projecten, Implementatie, Vereenvoudigers, Samenwerking, Zelfsturende Teams, Kennis, Ervaring, Wendbaarheid, Efficiëntie, Product, Proces, Organisatie, Vereenvoudiging, IAO, Optimaliseren, Waardeketens, Bedrijfsprocessen, Productieprocessen, Current State, Future State.


label-erkend-dienstverlener-kmo-portefeuille (2).gif

Als KMO kan u voor deze investering tot 40% beroep doen op de KMO-portefeuille.