No-nonsense, wij gaan met u en uw medewerkers op de werkvloer of het terrein om samen te kijken waar en hoe het eenvoudiger kan.

“Als u voor VIISITEAM® kiest, kiest u voor persoonlijke begeleiding mét gegarandeerde resultaten. U kan ervan op aan dat uw organisatie steeds op de eerste plaats komt. VIISITEAM® heeft niet tot doelstelling een puur theoretische business case af te leveren, maar gaat samen met u voor concrete en gerealiseerde korte -en lange termijn successen.”

Borging

VIISITEAM® ziet erop toe dat bereikte resultaten ook in de toekomst gerealiseerd blijven. Cruciaal hierin is dat VIISITEAM® enerzijds focust op het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen, maar anderzijds ook zorgt dat uw organisatie hierop aansluit. Middels kruispuntbegeleiding zorgt VIISITEAM® dat uw evolutie verder opgevolgd en bijgestuurd wordt waar nodig.

Samenwerking

Centraal in de VIISITEAM® visie staat dat samen met de klant gewerkt wordt naar de best mogelijke oplossing. VIISITEAM® vult afhankelijk van de situatie verschillende rollen in, van externe expert tot gezamenlijke partner, en stemt haar werkwijze af op de wensen en snelheid van de organisatie. VIISITEAM® maakt maximaal gebruik van het aanwezige potentieel binnen uw organisatie.

Ervaring

Met professionele ervaring in cross-sectorale adviesrollen sinds 2003 bezit VIISITEAM® zowel de inhoudelijke als adviserende kennis om ieder project met de hoogste kwaliteit en in het belang van uw organisatie uit te werken. Door een doelbewuste mix van ervaring en up-to-date expertise stellen wij steeds een team samen dat perfect aansluit op de behoeften van uw organisatie.

Implementatie

Een advies levert maar winst op wanneer het ook effectief ingevoerd wordt. VIISITEAM® ondersteunt u met de implementatie van veranderingen zodat het resultaat meetbaar kan uitgedrukt worden. Dit garandeert tevens dat het gegeven advies afgestemd is op de specifieke bedrijfssituatie en op de haalbaarheid binnen uw onderneming. VIISITEAM® begeleidt het integrale veranderingstraject.

Kennis

VIISITEAM® streeft zelf naar verbetering, vernieuwing en verdieping van de eigen kennis, modellen en tools, en stelt zelf actief een toolbox en pakketten samen die ten diensten staan van de klant. Binnen de VIISITEAM® ACADEMY zorgen wij ervoor dat uw interne medewerkers getraind en gecoacht worden, zodat u straks zelf verder kunt.

Wendbaarheid

In iedere opdracht werkt VIISITEAM® met mijlpalen. Op elke mijlpaal wordt samen met de klant een Go / No go beslissing genomen voor het vervolgtraject. Op ieder moment wordt in samenspraak met uw organisatie de resultaten en de vraag gerevalueerd zodat deze gedurende het volledige project perfect aansluit aan de noden van uw organisatie.


 
Profile.png
 
“Het is fijn te weten dat VIISITEAM® er voor ons is wanneer we ergens tegenaan lopen en we de lichtschakelaar niet kunnen vinden”
— ARMELLE MOONENS - BELLAROMA

label-erkend-dienstverlener-kmo-portefeuille (2).gif

Als KMO kan u voor deze investering tot 40% beroep doen op de KMO-portefeuille.