Vereenvoudig uw processen, vereenvoudig uw organisatie, vereenvoudig uw voedingsbedrijf door LEAN & Innovatieve Arbeidsorganisatie.

Gebaseerd op de Lean filosofie werken wij reeds jaren aan het optimaliseren van waardeketens en aan rendementsverbetering in bedrijfsprocessen. Deze expertise gecombineerd met Innovatieve arbeidstechnieken zorgen ervoor dat wij u kunnen helpen met het vereenvoudigen van uw processen en organisatie.


Vereenvoudig Uw Voedingsbedrijf - Viisiteam - Hoe Werken Wij.jpeg

HOE WERKEN WIJ

No-nonsense, wij gaan met u en uw medewerkers op de werkvloer of het terrein om samen te kijken waar en hoe het eenvoudiger kan.

Vereenvoudig Uw Voedingsbedrijf - Viisiteam - Kennismaking.jpeg

VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking zodat wij samen kunnen kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het vereenvoudigen van uw processen en organisatie."THERE IS A WAY TO SIMPLIFY, LET'S FIND IT."

Met VIISITEAM® zorgen wij samen met u dat uw organisatie efficiënter wordt met respect voor de kwaliteit van de arbeid. Dit doen we door ieder product, proces en organisatie zo eenvoudig en pragmatisch mogelijk te maken. Hiervoor gebruiken we steeds het reeds intern aanwezig potentieel. 

Door de ontwikkeling van eigen concepten en tools slagen wij er steeds in om Lean en IAO in een perfecte combinatie en balans toe te passen. Dit mét meetbare resultaten voor uw organisatie.


 

Enkele voorbeelden van uitdagingen waar wij uw voedingsbedrijf bij kunnen helpen.

 
 

Administratieve processen

Druk op voedselveiligheid zorgt voor strenge verplichtingen op het vlak van administratieve opvolging en procesbeheersing. Dat lijkt vaak in tegenspraak met het voeren van optimale en efficiënte processen. Toch is het zeer goed mogelijk om de diverse lean technieken in te zetten voor procesoptimalisatie, en daarbij te blijven voldoen aan alle wettelijke vereisten. Goed geïntegreerde en vormgegeven bewakingsprocessen vergen namelijk eveneens minder inspanningen en leveren een kwalitatief hogere output. Helder en correct weergegeven data vormen overigens een belangrijke basis voor doelgerichte continue verbetering. Zo maak je van een wettelijke verplichting een interne performance driver.

Vereenvoudig Uw Voedingsbedrijf - Viisiteam - Administratieve Processen.jpg

Competentiemanagement

Viisiteam heeft ervaring, specifiek in het ontwikkelen van processen en teams met medewerkers met lagere opleidingsniveau’s, waarbij medewerkers een belangrijk deel van de dagelijkse beheers- en regeltaken uitvoeren en onderling het operationele werk verdelen. Naast een stijgende performance en hogere motivatie bij de medewerkers, reduceert dit eveneens de werkdruk bij de operationele leiding in het bedrijf.

Vereenvoudig Uw Voedingsbedrijf - Viisiteam - Cookie production.jpg

seizoensarbeid

Seizoensgebonden arbeid waarbij perioden met hogere werkdruk afgewisseld worden met periode met lage werkdruk.  Daarbij wordt de personeelsbezetting dus aangevuld met tijdelijke medewerkers. Zijn deze even goed getraind? Zijn deze even goed gemotiveerd?

Ervaring leert dat wanneer uitzendkrachten worden opgenomen in een goed draaiend team dat gewend is om elkaar competenties aan te leren en geleerd heeft om doelstellingen te behalen, deze tijdelijke medewerkers meegezogen worden in de positieve sfeer, identiteit en resultaten van het team.

Vereenvoudig Uw Bouwbedrijf - Viisiteam - Seizoensarbeid.jpg

WAT

Gebaseerd op de Lean filosofie werkt VIISITEAM® reeds jaren aan het optimaliseren van waardeketens en aan rendementsverbetering in bedrijfsprocessen. Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) biedt wetenschappelijk ondersteunde modellen die ook effectief toepasbaar zijn in de praktijk. De IAO-methodologie wordt toegepast om de gerealiseerde resultaten te borgen en de drijfveer voor verdere verbetering te injecteren in het DNA van de organisatie.

 

HOE

Ieder project start vanuit een current state analyse waar het huidige proces en/of de huidige organisatie in kaart gebracht wordt. Gebaseerd op deze analyse is het mogelijk om u als organisatie voor aanvang van een groter project een duidelijk overzicht van de te verwachten investering en return on investment te bezorgen.

 

INHOUD

Lean

Innovatieve arbeidsorganisatie

Project management

Quick Response Manufacturing

Innovatie

Change management

Human behaviour

 

WAAROM

Wanneer u samenwerkt met VIISITEAM® weet u dat u een team met cross-sectorale kennis aanspreekt dewelke u niet een puur theoretische case zal bezorgen. Samen met uw organisatie worden de duidelijke wins in kaart gebracht en afhankelijk van de noden van uw organisatie wordt u begeleid met de implementatie zodat de vooropgestelde resultaten gegarandeerd zijn.

 

Wij geloven dat ieder project succesvol is wanneer u als organisatie nadien ook effectief alleen verder kan als er ook een duidelijk kennisoverdracht is. Binnen de VIISITEAM® Academy zorgen wij er dan ook voor dat uw medewerkers de nodige kennis opdoen om de gerealiseerde resultaten te blijven borgen en zelfs te versterken. Uiteraard bieden wij waar nodig steeds de optie voor kruispuntbegeleiding waar u op kernmomenten in uw traject kan spiegelen met één van onze ervaren simplifiers.

 

INVESTERING

Voor onze projecten gaat u niet onmiddellijk een vast contract aan voor het hele project. Bij aanvang van iedere investering maken wij een overeenkomst voor de eerste analyse zodat u duidelijk weet wat de totale investering en de te verwachten return voor uw organisatie zal zijn. Eenmaal wij beiden het eens zijn dat de investering de terugverdienfactor verantwoordt wordt er verder gegaan met het contract. Op deze manier leert u de VIISITEAM® manier van werken eerst kennen en kunnen wij u vooraf duidelijk de terugverdienfactor garanderen.label-erkend-dienstverlener-kmo-portefeuille (2).gif

Voor deze investering kan u tot 40% beroep doen op de KMO-portefeuille.


Trusted by


POPULAIRE TREFWOORDEN

Lean, Innovatieve Arbeidsorganisatie, Vereenvoudigen, Processen, Organisatie, Lean Manufacturing, Six Sigma, 5S, Lean Startup, Productieproces, Bedrijfsproces, Value Stream Mapping, Kwaliteitsmanagement, Project Management, Quick Response Manufacturing, QRM, Innovatie, Change Management, Human behaviour, Belbin, Veranderingsmanagement, Borging, Advies, Projecten, Implementatie, Vereenvoudigers, Samenwerking, Zelfsturende Teams,Kennis, Ervaring, Wendbaarheid, Efficiëntie, Product, Proces, Organisatie, Vereenvoudiging, IAO, Optimaliseren, Waardeketens, Bedrijfsprocessen, Productieprocessen, Current State, Future State, Voeding, Voedingsbedrijf, Voedingsindustrie.