"There is a way to simplify, let's find it."

 

Met VIISITEAM® zorgen wij samen met u dat uw organisatie efficiënter en duurzamer wordt, ook op het gebied van Milieu en Energie. Dit doen we door te focussen op uw belasting op het milieu en uw energieverbruik. Hierdoor bekomen we een duurzame oplossing die meestal ook resulteert in lagere terugkerende kosten. Ook voor Milieu en Energie gebruiken we steeds het reeds intern aanwezig potentieel.

 

Door de ontwikkeling van eigen concepten en tools, het combineren van vereenvoudigen van producten processen en organisaties en het minimaliseren van de Carbon Footprint bekomen we ongezien duurzame resultaten.

 

Wat

Gebaseerd op de nulmeting Carbon Footprint werkt VIISITEAM® aan het optimaliseren van de afvalstroom en het energieverbruik in bedrijfsprocessen. De unieke combinatie tussen vereenvoudigen van producten, processen en organisaties, kortom maximaliseren van het rendement en het minimaliseren van de Carbon Footprint geeft ongezien duurzame resultaten.

 

Hoe

Ieder project start vanuit een gedetailleerde Nulmeting. Deze nulmeting geeft de huidige stand van zaken van het product, het proces en de organisatie aan op Milieu en Energiegebied. Gebaseerd op deze nulmeting, die meestal als eyeopener in de organisatie wordt ervaren, werken we stapsgewijs naar haalbare verbeteringen. Verbeteringen volgens een steeds wel afgewogen kosten-baten analyse. Om ervoor te zorgen dat de behaalde resultaten on-track blijven kunnen wij uw afval en energiegedrag blijven opvolgen en op basis hiervan verdere verbeteringen adviseren.

 

Inhoud

environmental-protection-326923_1920.jpg

Carbon Footprint

tablet-1737896_1920.jpg

Nulmeting

world-2081907_1920.jpg

Milieu & Energie

Waarom

Wanneer u samenwerkt met VIISITEAM® weet u dat u een team met cross-sectorale kennis aanspreekt dewelke u niet een puur theoretische case zal bezorgen. Samen met uw organisatie worden de duidelijke wins in kaart gebracht en afhankelijk van de noden van uw organisatie wordt u begeleid met de implementatie zodat de vooropgestelde resultaten gegarandeerd zijn.

 

Wij zijn echter van mening dat ieder project alleen succesvol is wanneer u als organisatie nadien ook effectief alleen verder kan als er ook een duidelijk kennisoverdracht is. Binnen de VIISITEAM® Academy zorgen wij er dan ook voor dat uw medewerkers de nodige kennis opdoen om de gerealiseerde resultaten te blijven borgen en zelfs te versterken. Uiteraard bieden wij waar nodig steeds de optie voor kruispuntbegeleiding waar u op kernmomenten in uw traject kan spiegelen met één van onze ervaren simplifiers.

 

Investering

Voor onze projecten gaat u niet onmiddellijk een vast contract aan voor het hele project. Bij aanvang van iedere investering maken wij een overeenkomst voor de eerste analyse zodat u duidelijk weet wat de totale investering en de te verwachten return voor uw organisatie zal zijn. Eenmaal wij beiden het eens zijn dat de investering de terugverdienfactor verantwoord wordt er verder gegaan met het contract. Op deze manier leert u de VIISITEAM® manier van werken eerst kennen en kunnen wij u vooraf duidelijk de terugverdienfactor garanderen. 

Als start-up of KMO kan u voor deze investering tot 40% beroep doen op de KMO-portefeuille voor onze diensten.