Start Het Nieuwe Werken & plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW)

Gebaseerd op de Lean filosofie werken wij reeds jaren aan het optimaliseren van waardeketens en aan rendementsverbetering in organisatieprocessen. Deze expertise gecombineerd met Innovatieve arbeidstechnieken zorgen ervoor dat wij u kunnen helpen met de uitwerking en implementatie van Het Nieuwe Werken.


Het Nieuwe Werken - Viisiteam - Hands-On.jpg

HOE WERKEN WIJ

No-nonsense, wij gaan met u en uw medewerkers op de werkvloer of het terrein om samen te kijken hoe het nieuwe werken geïmplementeerd kan worden.

Het Nieuwe Werken - Viisiteam - Kennismaking.jpg

VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking zodat wij samen kunnen kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij de implementatie van het nieuwe werken.Wat is het nieuwe werken?

 

Het nieuwe werken - Personeel en organisatie

Het Nieuwe Werken is een visie om werken efficiënter, maar ook aangenamer te maken voor zowel personeel als organisatie. Die visie wordt gerealiseerd door de medewerker centraal te stellen en hem –binnen bepaalde grenzen– de ruimte te geven in het bepalen hoe, waar en wanneer hij werkt. Deze vrijheden en verantwoordelijkheden vergen een ander gedrag en manier van denken van zowel medewerker als leidinggevende.

 

Het nieuwe werken - plaats- en tijdsonafhankelijk werken

De Vlaamse overheid kiest voluit voor ‘plaats- en tijdsonafhankelijk werken’ (PTOW). Dat betekent dat elk personeelslid van de Vlaamse overheid, wiens functie zich ertoe leent, voortaan zelf kan kiezen waar en wanneer hij of zij best werkt. Het garanderen van de kwaliteit van de dienstverlening staat daarbij centraal.

Bron: overheid.vlaanderen.be


 

Enkele voorbeelden van uitdagingen waar wij Het Nieuwe Werken bij kunnen helpen.

 
 

Garanderen van de kwaliteit

Het nieuwe werken en PTOW wil niet zeggen dat de kwaliteit van de geleverde diensten achteruit mag gaan. Integendeel, wij hebben de nodige ervaring in zowel proces als organisatie vereenvoudigingen om dezelfde kwaliteit te blijven garanderen of zelfs te verhogen. Gebruik de omkeer naar het nieuwe werken als een opportuniteit om uw processen en organisatie te vereenvoudigen zodat uw ook uw resultaten verhogen en de kwaliteit van de arbeid gegarandeerd blijft.

Het Nieuwe Werken - Viisiteam - Kwaliteit.jpg

voeling met de organisatie en de collega's

Onderzoek heeft aangetoond dat de frequentie waarmee mensen met elkaar communiceren – onafgezien of het nu face-to-face communicatie is of communicatie via email of telefoon – sterk afhankelijk is van het aantal meters dat ze fysiek van elkaar verwijderd zijn. Bij het inrichten van een nieuwe werkruimte is het daarom belangrijk na te gaan welke functies vanuit hun rol in de organisatie veel met elkaar in overleg moeten treden, en hier rekening mee te houden. Wij werken samen met u de nodige tools en structuren uit zodat deze voeling behouden blijft en dat optimale resultaten gegarandeerd blijven.

Het Nieuwe Werken - Viisiteam - Collega's.jpg

Duidelijke afspraken tussen personeelsleden en leidinggevenden

Het Nieuwe Werken - Viisiteam - Discussie.jpg

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken vraagt voor duidelijke afspraken tussen personeelsleden en leidinggevende. Deze verandering vraagt vaak andere manieren van communiceren. Wij kijken graag samen met u welke mogelijkheden best zijn voor u en hoe deze geïmplementeerd moeten worden.


balans tussen werk en privéleven

Het Nieuwe Werken - Viisiteam - Work Life Balance.jpg

Uiteraard is het niet de bedoeling dat het nieuwe werken wil zeggen dat u en uw collega's altijd en overal bereikbaar zijn. Belangrijk is dat u en uw medewerkers de juiste balans vinden tussen het uitvoeren van de job en het privéleven.

Wij helpen u, uw team en uw organisatie om de juiste tools en afspraken te maken zodat al het werk gedaan raakt en dat u en uw collega's de juist balans vinden met uw privéleven.


PTOW in de praktijk

Bron: Overheid.Vlaanderen.be

Bron: Overheid.Vlaanderen.be

Viisiteam heeft ervaring met het implementeren van Het Nieuwe Werken en PTOW in zowel private als publieke organisaties. Wij kunnen u helpen met de exacte doelstellingen uit de omzendbrief en met de juiste stappen om Het Nieuwe Werken en PTOW in de praktijk om te zetten. De bits, bytes, het behaviour en de deeltoepassingen zijn ons niet vreemd waardoor u met ons de juiste partner voor het succesvol afronden van deze overstap heeft.WAT

Gebaseerd op de Lean filosofie werkt VIISITEAM® reeds jaren aan het optimaliseren van waardeketens en aan rendementsverbetering in organisatieprocessen. Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) biedt wetenschappelijk ondersteunde modellen die ook effectief toepasbaar zijn in de praktijk. De IAO-methodologie wordt toegepast om de gerealiseerde resultaten te borgen en de drijfveer voor verdere verbetering te injecteren in het DNA van de organisatie.

 

HOE

Ieder project start vanuit een current state analyse waar het huidige proces en/of de huidige organisatie in kaart gebracht wordt. Gebaseerd op deze analyse is het mogelijk om u als organisatie voor aanvang van een groter project een duidelijk overzicht van de te verwachten investering en return on investment te bezorgen.

 

INHOUD

Lean

Innovatieve arbeidsorganisatie

Project management

Quick Response Manufacturing

Innovatie

Change management

Human behaviour

 

WAAROM

Wanneer u samenwerkt met VIISITEAM® weet u dat u een team met cross-sectorale kennis aanspreekt dewelke u niet een puur theoretische case zal bezorgen. Samen met uw organisatie worden de duidelijke wins in kaart gebracht en afhankelijk van de noden van uw organisatie wordt u begeleid met de implementatie zodat de vooropgestelde resultaten gegarandeerd zijn.

 

Wij geloven dat ieder project succesvol is wanneer u als organisatie nadien ook effectief alleen verder kan als er ook een duidelijk kennisoverdracht is. Binnen de VIISITEAM® Academy zorgen wij er dan ook voor dat uw medewerkers de nodige kennis opdoen om de gerealiseerde resultaten te blijven borgen en zelfs te versterken. Uiteraard bieden wij waar nodig steeds de optie voor kruispuntbegeleiding waar u op kernmomenten in uw traject kan spiegelen met één van onze ervaren simplifiers.

 

INVESTERING

Voor onze projecten gaat u niet onmiddellijk een vast contract aan voor het hele project. Bij aanvang van iedere investering maken wij een overeenkomst voor de eerste analyse zodat u duidelijk weet wat de totale investering en de te verwachten return voor uw organisatie zal zijn. Eenmaal wij beiden het eens zijn dat de investering de terugverdienfactor verantwoordt wordt er verder gegaan met het contract. Op deze manier leert u de VIISITEAM® manier van werken eerst kennen en kunnen wij u vooraf duidelijk de terugverdienfactor garanderen.label-erkend-dienstverlener-kmo-portefeuille (2).gif

Voor deze investering kan u tot 40% beroep doen op de KMO-portefeuille.


Trusted by


POPULAIRE TREFWOORDEN

Lean, Innovatieve Arbeidsorganisatie, Vereenvoudigen, Processen, Organisatie, Lean Manufacturing, Six Sigma, 5S, Lean Startup, Productieproces, Bedrijfsproces, Value Stream Mapping, Kwaliteitsmanagement, Project Management, Quick Response Manufacturing, QRM, Innovatie, Change Management, Human behaviour, Belbin, Veranderingsmanagement, Borging, Advies, Projecten, Implementatie, Vereenvoudigers, Samenwerking, Zelfsturende Teams,Kennis, Ervaring, Wendbaarheid, Efficiëntie, Product, Proces, Organisatie, Vereenvoudiging, IAO, Optimaliseren, Waardeketens, Bedrijfsprocessen, Productieprocessen, Current State, Overheid, Het Nieuwe Werken, PTOW, Plaats- en tijdsonafhankelijk werken, Arbeidsorganisatieconcept, Vlaamse Overheid.